Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IV (Energia) do Porozumienia EOG [32017R1485 – wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej]