Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2015 година