A Bizottság 2008/60/EK irányelve ( 2008. június 17. ) az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat)