RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL U LILL-QORTI TAL-AWDITURI DWAR IL-FOND TA' GARANZIJA GĦAL AZZJONIJIET ESTERNI U L-ĠESTJONI TIEGĦU FL-2019