BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN OM GARANTIFONDEN FOR AKTIONER I FORHOLD TIL TREDJELAND OG FORVALTNINGEN HERAF I 2019