2012/365/EU: A Bizottság határozata ( 2011. december 20. ) a Portugália által az RTP-nek nyújtott eseti támogatásokat érintő C 85/01. számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 9429. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg