C-541/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ralf Schuster kontra Bundesrepublik Deutschland