Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 30/06/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7638 - RTL NEDERLAND VENTURES / RF PARTICIPATIE / RECLAMEFOLDER NL) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)