Schriftelijke vraag E-008731/11 Birgit Schnieber-Jastram (PPE) aan de Commissie. Deelname aan het publiek-private partnerschap voor verantwoorde handel in delfstoffen