Дело C-438/15: Преюдициално запитване от Tribunale di Taranto (Италия), постъпило на 10 август 2015 г. — Наказателно производство срещу Davide Durante