VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) Commissie economische en monetaire zaken Rapporteur: Ondřej Kovařík