Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9900 – ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 298/05