Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9900 — ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 298/05