Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.9900 — ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 2020/C 298/05