Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9900 – ZF China / Wolong / Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 298/05