Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9900 – ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 298/05