T-265/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 26-i ítélete –Serrano Aranda kontra OHIM — Burg Groep (LE LANCIER) ( „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LE LANCIER közösségi szóvédjegy bejelentése — Az EL LANCERO korábbi nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A felszólalás elutasítása” )