Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/544 z dne 25. marca 2021 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 2107) (Besedilo velja za EGP)