Uitvoeringsverordening (EU) 2016/132 van de Commissie van 1 februari 2016 houdende vaststelling van de einddatum van de periode waarin op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van varkensvlees kunnen worden ingediend