Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 64/2002 af 31. maj 2002 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen