Návrh rozhodnutie Rady o pozícii EÚ týkajúcej sa prijatia rozhodnutia Spoločnej rady CARIFORUM-u – ES ustanovenej Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k dohode s cieľom zahrnúť záväzky Bahamského spoločenstva