Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska UE dotyczącego przyjęcia decyzji Wspólnej Rady CARIFORUM-WE ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, zmieniającej załącznik IV do Umowy w celu włączenia zobowiązań Wspólnoty Bahamów