Javaslat a Tanács határozata az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott Közös CARIFORUM–EK Tanács határozatának elfogadása tekintetében az Európai Unió által képviselt álláspontról és a megállapodás IV. mellékletének a Bahamai Közösség kötelezettségvállalásainak beépítése céljából történő módosításáról