Forslag til Rådets afgørelse om EU's holdning til vedtagelsen af afgørelsen fra Det Fælles Cariforum/EF-råd, der er nedsat i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, om ændring af bilag IV til aftalen med henblik på at indarbejde Commonwealth of the Bahamas' forpligtelser