Návrh rozhodnutí Rady o postoji EU k přijetí rozhodnutí Smíšené rady CARIFORUM-ES zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, kterým se mění příloha IV dohody za účelem začlenění závazků Bahamského společenství