2010/464/GBVB: Besluit 2010/464/GBVB van de Raad van 6 augustus 2010 betreffende de ondertekening en sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Uganda over de status van de door de Europese Unie geleide missie in Uganda