Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Puolan tasavallan hallituksen ilmoitus 2021/C 63/07 Ilmoitus hiilikerroksessa olevan metaanin etsintää, hyödyntämistä ja talteenottoa koskevan toimilupahakemuksen jättämisestä