Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o beli knjigi Evropske komisije o umetni inteligenci – evropski pristop k odličnosti in zaupanju (Celotno besedilo mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletišču Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: ENVP) www.edps.europa.eu.) 2020/C 392/03