Írásbeli kérdés P-010380/11 Jim Higgins (PPE) a Bizottság számára. A fogyatékkal élők szervezeteinek finanszírozása