T-627/19. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2020. január 31-i végzése – Shindler és társai kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – A szabadságnak, a biztonságnak és a jog érvényesülésének a térsége – Az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése – Az Egyesült Királyságnak az Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező állampolgárai – Az uniós polgárság elvesztése – Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem elfogadhatatlansága”)