Дело T-677/18: Решение на Общия съд от 28 май 2020 г. — Galletas Gullón/EUIPO — Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „gullón TWINS COOKIE SANDWICH“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „OREO“ — Относително основание за отказ — Увреждане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001)