T-59/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. december 7-i ítélete — Nute Partecipazioni SpA és La Perla Srl kontra OHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) ( Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC közösségi szóvédjegy — A la PERLA korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A jó hírnév sérelme — A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése és 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja) )