PAKI Logistics kontra OHIM (PAKI) A Törvényszék (harmadik tanács) 2011. október 5-i ítélete. # PAKI Logistics GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM). # Közösségi védjegy - A PAKI közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző védjegy - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja. # T-526/09. sz. ügy TITJUR