Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/127 оd 3. veljače 2021. o utvrđivanju zahtjeva za unos na područje Unije drvenog materijala za pakiranje za prijevoz određenih proizvoda podrijetlom iz određenih trećih zemalja i za provjere zdravstvenog stanja bilja na tom materijalu te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2018/1137