Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve ( 2000. szeptember 18. ) az elhasználódott járművekről