Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1047 zo 16. júla 2018 o podpise Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Únie