2018 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1047 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu