Nõukogu otsus (EL) 2018/1047, 16. juuli 2018, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel allkirjastamise kohta