Rådets afgørelse (EU) 2018/1047 af 16. juli 2018 om undertegnelse på Unionens vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side