Írásbeli kérdés E-009212/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) és Sabine Wils (GUE/NGL) a Bizottság számára. A spanyol agarakkal szembeni rossz bánásmód