A Bizottság 127/2011/EU rendelete ( 2011. február 11. ) az 1017/2010/EU rendeletnek a dániai, franciaországi és finnországi intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonaféléknek a belső piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati eljárások tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról