Kommissionens forordning (EØF) nr. 2884/82 af 28. oktober 1982 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for fiske- og grønsagskonserves