Korigendum k rozhodnutiu Rady 2010/183/EÚ zo 16. marca 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/459/ES o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Rumunsku ( Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2010 )