Nariadenie Komisie (ES) č. 442/2000 25. februára 2000 o zatrieďovaní určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry