Aviz în atenția persoanei căreia i se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/798/PESC a Consiliului, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/584 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/582 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană 2020/C 140/01