Регламент за изпълнение (ЕС) № 383/2013 на Комисията от 25 април 2013 година за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009