A Bizottság 420/2011/EU rendelete (2011. április 29.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)