Írásbeli kérdés E-000202/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. A hitelminősítő intézetek megbízhatósága