TITJUR Haltergemeinschaft A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 21-i ítélete. # Haltergemeinschaft LBL GbR kontra Hauptzollamt Düsseldorf. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Finanzgericht Düsseldorf - Németország. # 2003/96/EK irányelv - Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása - A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja - A repülésre üzemanyag-petróleumként felhasznált energiatermékek adómentessége - A légi járművet charterjáratként történő használatba adó által rendelkezésre bocsátott üzemanyag, amelyet a jármű bérbe vevői nem a visszterhes légi szolgáltatás nyújtását szolgáló repüléseik során használnak fel. # C-250/10. sz. ügy