A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2012. március 29.#Ministero dell’Economia e delle Finanze és Agenzia delle Entrate kontra 3M Italia SpA.#A Corte suprema di cassazione (Olaszország) alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.#Közvetlen adózás – Az adóügyben utolsó fokon eljáró bíróság előtt folyamatban lévő eljárás lezárása – Joggal való visszaélés – Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése – A Szerződés által biztosított szabadságok – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Állami támogatások – Az uniós jog tényleges alkalmazása biztosításának kötelezettsége.#C‑417/10. sz. ügy. A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2012. március 29.